vac-film.be
Je bent hier: Home › Doelstelling › Doelstelling
 


VAC NIEUWS
(alles in lichtblauw  kan aangeklikt worden)

-------------------------------------------

--------------------------------------

facebook
VAC is actief op facebook,
-------------------------------------------------
back nextContact info

VAC-film VZW

  • Zie Bestuur
DOELSTELLING
 
 
VAC staat voor vereniging van Vlaamse Amateur Cineasten.  
Het is ons doel de amateurfilmer te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen, zodat deze kan groeien in zijn filmpassie.
 
Daarom heeft de VAC als doelstelling : Elke amateur-cineast een podium te bieden
 
Om deze doelstelling te realiseren zal de VAC jaarlijks minstens 1 filmweekend organiseren waarop de leden hun filmproducties aan het publiek kunnen tonen.
 
Daarnaast zal de VAC de gerealiseerde films bundelen in een videotheek (mits toestemming van de filmmaker). Uit deze videotheek zullen alle filmverenigingen, of verenigingen waar er leden van VAC aanwezig zijn, een selectie kunnen maken van films waarmee een avondvullend programma wordt samengesteld. De filmmaker zal gevraagd worden mee zijn filmwerk te laten zien en eventueel toe te lichten als er vragen zijn. 
 
Tevens staat de filmmaker centraal bij VAC. Iedereen die een filmproductie  brengt moet gezien en erkend worden. Filmmakers zijn geen onbekende namen op een filmaftiteling, maar personen met een creatief inzicht en technische kennis.
 
De VAC biedt de cineast een poduim, en dit via de jaarlijkse filmwedstrijd en via de nieuwe media, facebook. Door beide beide kanalen zal de kruisbestuiving van kennis onder de filmmakers van VAC versterkt worden.
 
Naast het podium dat VAC haar cineasten geeft, worden ook minstens 2 vormingsdagen per jaar ingericht.  
 
Om de jeugd aan te spreken zal VAC zich richten tot de scholen en occasionele projectgroepen. Hier zullen wij binnen de 5 jaar na de oprichting een project ontwikkelen waarbij de jeugd interesse krijgt voor het maken en vertonen van filmproducties. In deze context zullen de sociale media en het internet een belangrijke rol spelen.
  

De vzw Vlaamse Amateur Cineasten wordt bestuurd door vrijwilligers. Wij werken volledig gratis en belangeloos.
Onze vereniging ontvangt geen subsidies en leeft van kleine sponsorgelden.

Daarom is een groot aantal leden noodzakelijk om onze projecten gerealiseerd te krijgen.

Wij hopen dat velen zich gesteund voelen in onze missie en aansluiten bij VAC.
 
Marc Huygelen
Voorzitter