vac-film.be
Je bent hier: Home › Lidmaatschap › Lidgelden 2017
 
Uw Email adres is belangrijk.
Indien u dit jaar nog geen email ontvangen hebt, is uw email adres niet meer correct bij ons genoteerd.
Gelieve dan een mail naar Jean Averals  te zenden (secretaris@vac-film.be)  met uw correct email adres.


De lidgelden 2017 blijven 20,00 euroVAC NIEUWS
(alles in lichtblauw  kan aangeklikt worden)

-------------------------------------------

--------------------------------------

facebook
VAC is actief op facebook,
-------------------------------------------------
back nextContact info

VAC-film VZW

 • Zie BestuurLIDMAATSCHAP 2017

 

      Voor 2017 wenst de VAC haar lidgelden niet op te trekken. Dit ondanks de duurdere werkingskosten en de algemene stijging van het aantal onkostenposten. 
Het lidgeld bedraagt 20 EUR vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2017.
VAC leeft enkel van uw lidgeld. Wij ontvangen geen subsidies. Wij doen dit reeds vanaf ons ontstaan in 2009. 
Tot nu hebben wij altijd de rekeningen kunnen laten kloppen en bent u als lid op de festivals en de opleidingsdagen altijd centraal gesteld. 
 
Zonder uw lidgeld is er echter geen VAC meer en dan verdwijnt de enige ledenorganisatie voor amateur-cineasten de naam waardig. 
 
Wat omvat dit lidgeld:
 1. Uw lidmaatschap aan de enige onafhankelijke filmvereniging waarbij de amateurcineast centraal staat.
 2. Uw reproductierechten voor het gebruik van Freeplay Music.( Als lid kunt u gratis gebruik maken van deze 'music library')
 3. Uw deelname aan het publiek toegankelijk filmfestival waarin:  
  •    elke film in de best mogelijke omstandigheden geprojecteerd wordt.
  •    elke cineast  aan het publiek voorgesteld wordt.
  •    elke cineast  enkel woorden toelichting kan geven over zijn film.
  •    elke cineast van de jury onmiddellijk en in het openbaar samen met de zaal de visie van de jury over zijn/haar film te horen krijgt .
 4. Uw deelname aan de opleidingen die VAC organiseert.
 5. Uw steun aan een filmvereniging die financieel moet leven en overleven uitsluitend dankzij uw lidgeld.
   
   
Het motto van de VAC  tegenover haar leden  is, ' de amateur-cineast een podium bieden'. 
Meer dan ooit zullen wij trachten dit te blijven realiseren, door het inrichten van een festival en/of het aanbieden van andere 'podia voor u als VAC lid. U als cineast en U als supporter van de amateurfilm kan hieraan meewerken door lid te zijn van de Vlaamse Amateur Cineasten. 
 
Gelieve uw lidgeld te storten (individueel of per club)  op bankrekening: BE20 7310 1417 0156 van de VAC vzw, met duidelijke vermelding van uw naam en eventueel uw VAC-lidnummer.
Na ontvangst van de storting bezorgen wij u begin 2017 uw lidkaart. Deze lidkaart is strikt persoonlijk. 

VAC vzw
Het bestuur  

 
lidmaatschap 2017

Voornaam: Dit is een verplicht veld.
Familienaam: Dit is een verplicht veld.
Straat: Dit is een verplicht veld.
Huisnummer: Dit is een verplicht veld.
Postcode: Dit is een verplicht veld.
Gemeente: Dit is een verplicht veld.
E-Mail ( zeer belangrijk):
Lidnummer VAC ( vernieuwing):
Telefoon: Dit is een verplicht veld.
GSM: Dit is een verplicht veld.
Filmclub (geen) indien u niet aangesloten bent: